Kvinnan som ständigt lyckas med det hon tar sig för. Älskade mor.